Trần O – Round
hotline: +84 90 99 55 829

Sử dụng hệ thống trần sọc LangTo O – Round là hệ trần có phong cách rất độc đáo, một không gian mở, thoáng khí. Chiều dài lên đến 6000mm, có thể nối với nhau bằng chi tiết nối tấm.

Chia sẻ: