Trần U – Effigy
hotline: +84 90 99 55 829

Sử dụng hệ thống trần sọc LangTo U – Effigy vuông cạnh, khi lắp đặt tạo nên hệ trần hở có độ thoáng khí, đem lại sự thoáng mát và một không gian mở. Các yêu cầu kỹ thuật khác có thể được làm theo yêu cầu của khách hàng…

Chia sẻ: